Helsingin Työväenyhdistyksen arkisto Unescon kansalliseen Maailman muisti -rekisteriin

Siltasaaren jylhän kauniin graniittilinnan – Paasitornin – suunnitteli arkkitehti Karl Lindahl, ja se valmistui Helsingin Työväentaloksi vuonna 1908. Rakennuksen on alusta alkaen omistanut jo vuonna 1883 ensi askeleensa ottanut ja 1884 virallisesti perustettu Helsingin Työväenyhdistys.

Suomen vanhimman työväenyhdistyksen historia on Suomen työväenliikkeen historia pienoiskoossa. Se on myös merkittävä osa Suomen historiaa.

Unescon Maailman muisti -ohjelma (Memory of the World) suojelee asiakirjallista ja kirjallista kulttuuriperintöä, edistää sen saavutettavuutta sekä lisää tietoisuutta tämän perinnön olemassaolosta ja merkityksestä.

Helsingin Työväenyhdistyksen arkisto on nyt valittu Unescon Maailman muisti -ohjelman Suomen kansalliseen rekisteriin. Valintakriteereinä olivat aineistojen autenttisuus, ainutlaatuisuus ja korvaamattomuus sekä kulttuurinen merkitys.

.
Helsingin Työväenyhdistyksen laaja arkisto on kokonaisuudessaan tutkittavissa Työväen Arkistossa. Osa arkistosta on luettavissa myös digitaalisessa muodossa vaikka kotikoneelta.

Lue lisää Maailman muisti -ohjelmasta täältä
Lue lisää Helsingin Työväenyhdistyksen arkistosta täältä
Tutustu Työväen Arkistoon täältä

Kuva: Arkkitehti Karl Lindahlin luonnospiirros Helsingin Työväentalosta, Työväen Arkisto