Rekisteriseloste

Paasitornin asiakasrekisteriseloste

4.5.2017

 

Yleistä

Laadittu henkilötietolain (523/99) 10 §:n pohjalta.

 

Rekisterin nimi

Helsinki Congress Paasitornin asiakasrekisteri

 

Rekisterin pitäjä

Helsinki Congress Paasitorni / Helsingin Työväenyhdistys ry
Y-tunnus: 0201307-5
Paasivuorenkatu 5 A, 00530 Helsinki
09 7089 611, myynti@paasitorni.fi

 

Rekisteriasioita hoitava henkilö

markkinointipäällikkö Kati Kosonen, 09 7089 691, kati.kosonen@paasitorni.fi

 

Rekisterin pitämisen peruste

Tämä henkilötietorekisteri toimii Helsinki Congress Paasitornin asiakasrekisterinä. Rekisteröidyt ovat Paasitornin nykyisiä ja mahdollisia uusia asiakkaita – yrityksiä ja yksityisiä henkilöitä – sekä yhteistyökumppaneita.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käsitellä seuraavissa tarkoituksissa:

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja hallinta
 • Asiakkaalle suunnattujen palveluiden toteuttaminen, kehittäminen ja ylläpitäminen
 • Asiakastuki
 • Paasitornin palveluista ja tuotteista tiedottaminen, viestintä ja markkinointi
 • Myynnin edistäminen ja markkinatutkimukset
 • Paasitornin liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen

 

Rekisterin tietosisältö

Helsinki Congress Paasitornin asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Organisaatio ja sen yhteystiedot
 • Henkilön asema organisaatiossa
 • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Suoramarkkinointilupiin ja -kieltoihin liittyvät merkinnät
 • Muut palveluiden käytön edellyttämät tiedot

Asiakkaan perustietojen lisäksi rekisterissä on tietoja sopimuksista, palvelujen käytöstä, palvelujen käyttöalueista sekä muita palvelujen tuottamisen ja ohjaamisen edellyttämiä tietoja.

Yllä listatut tiedot muodostavat rekisterin enimmäislaajuuden.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kertyvät seuraavista lähteistä:

 • Rekisteröidyltä itseltään
 • Rekisteröidyn suostumuksella kolmannelta osapuolelta, esimerkiksi Paasitornin ravintoloitsijalta (Graniittiravintolat Oy) tai hotellioperaattorilta (Scandic Finland)
 • Nimi- ja osoitetietojen päivityksessä osoitetietojärjestelmistä tai yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä
 • Rekisteriin liitetään Paasitornin uutiskirjeen tilanneet henkilöt.

 

Tietojen luovutus

Helsinki Congress Paasitorni ei luovuta rekisterin sisältämiä tietoja kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan suostumusta muutoin kuin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

 

Rekisterin suojaus

Tiedot on tallennettu Helsinki Congress Paasitornin toiminnanohjausjärjestelmään ja tietokantoihin, joihin muilla kuin Paasitornin valtuuttamilla tahoilla ei ole pääsyä. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisterin sisältävät järjestelmät on suojattu palomuurilla sekä muilla asiaankuuluvilla tekniikoilla.

 

Tarkastusoikeus ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain mukaan tarkastus- ja virheen oikaisuoikeus. Halutessaan saada lisätietoja henkilötietojensa käsittelystä rekisteröity voi ottaa yhteyttä edellä mainittuun rekisteriasioita hoitavaan henkilöön. Mikäli asiakas haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen on esitettävä tarkastuspyyntönsä omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa taikka henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Asiakkaalla on oikeus kieltää sähköisten uutiskirjeiden, tarjousviestien ja etujen lähettäminen sekä henkilötietojen käyttö suoramarkkinoinnissa. Halutessaan käyttää kielto-oikeuttaan rekisteröity voi ottaa yhteyttä Paasitornin myyntipalveluun (puh. 09 7089 611, myynti@paasitorni.fi).